Bezoek ook eens onze Facebook pagina..

Kwekerij Arborealis V.O.F.

Respecteert uw privacy.
Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u klant bent bij Kwekerij Arborealis en/of onze nieuwsbrieven ontvangt.
Om u goed van dienst te kunnen zijn beschikken wij over persoonsgegevens van u, voor het leveren van onze producten en diensten, voor de verzending van bestellingen het versturen van facturen en nieuwsbrieven.
Uw gegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt en worden zeker niet aan derden verstrekt.
Wij bewaren uw gegevens in een goed beveiligde omgeving, maar als u toch aangeeft uit ons adressenbestand te willen, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Persoonsgegevens die Kwekerij Arborealis van u verwerkt zijn de volgende:
-Voor- en achternaam
-Post- en vestiging/afleveradres gegevens
-E-mailadres(sen)
-Telefoonnummers voor zover aanwezig
-Bankrekeningnummer (uitsluitend voor terugbetalingen, wordt niet opgeslagen)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere persoonsgegevens als leeftijd, geslacht enz worden door ons niet verwerkt.
Verder hebben onze websites en/of diensten niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email kwekerij@arborealis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van het opslaan en gebruiken persoonsgegevens
Kwekerij Arborealis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Verwerken van bestellingen
-Verzenden van nieuwsbrief
-Versturen van facturen
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en orderverwerking uit te kunnen voeren.
-Om goederen bij u af te leveren of bij u op te (laten)halen, waarvoor wij uw naam en adres delen. in geval van levering/halen met een transporteur delen wij ook uw telefoonnummer, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenselijk vind.
-Uw bankrekeningnummer zullen wij uitsluitend opvragen om een terug betaling te kunnen uitvoeren, deze wordt niet opgeslagen.
-Facturen met uw naam en adres zullen voor het opmaken van onze jaarrekening gedeeld worden met onze boekhouder (Alfa Accountants)

Geautomatiseerde besluitvorming
Kwekerij Arborealis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Kwekerij Arborealis) tussen zit.

Bewaring van uw gegevens:

Wij bewaren uw gegevens uitsluitend voor de tijd dat u uw account op onze websites (www.arborealis.nl, www.voedselbos.arborealis.nl en www.paardenplant.arborealis.nl) actief houdt en voor het versturen van nieuwsbrieven via www.ymlp.com/nl, waar u zich bij iedere verstuurde nieuwsbrief kunt uitschrijven.
Facturen met uw naam en adresgegevens worden bewaard zo lang dat wettelijk nodig is, voor de belastingdienst geldt hier een termijn van vijf jaar voor.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Kwekerij Arborealis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kwekerij Arborealis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander , door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Kwekerij Arborealis.
Kwekerij Arborealis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kwekerij Arborealis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze websites worden gehost op de goed beveiligde in Nederland draaiende servers van Ad Hosting in Zoetermeer.
Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via kwekerij@arborealis.nl


Contactgegevens
Kwekerij Arborealis V.O.F.
Dirk de Ruiterpad 2
8384 DD Wilhelminaoord
Tel.: 0521-383696
E-mail: kwekerij@arborealis.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © 2005-2018 - Kwekerij Arborealis. All rights reserved.
De Kwekerij Assortiment Plantenlijsten in HTML
Planten bestellen Planten per post Privacyverklaring Leveringsvoorwaarden